WYGRAJ
INDEKS

NA STUDIA!

KONKURS
AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ
W WARSZAWIE

WYSTARCZĄ
3 KROKI
ABY STUDIOWAĆ NA AEH ZA DARMO!
KROK 1

napisz esej na temat:
Społecznie wykluczeni – jak otworzyć ludzi na świat?

KROK 2

wypełnij formularz zgłoszeniowy,
dołącz swoją pracę wraz z niezbędnymi dokumentami
w terminie do 30 kwietnia 2024 roku!

DOKUMENTY DO POBRANIA
KROK 3

sprawdź wyniki do 30 maja 2024 roku!

LAUREAT KONKURSU

O WYNIKACH ZOSTANIE POINFORMOWANY E-MAILOWO ORAZ TELEFONICZNIE, A WYNIKI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI ORAZ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

UROCZYSTE WRĘCZENIE

ZŁOTEGO INDEKSU ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE KONKURSU.

NIE ZWLEKAJ
WEŹ UDZIAŁ
I ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA CAŁY TOK STUDIÓW

  ZAŁĄCZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  Kapituła konkursu
  prof. dr hab. Stanisława Steuden – Przewodnicząca Kapituły
  Prof. dr hab. Stanisława Steuden, jest psychologiem klinicznym, kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Łączy pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną z praktyką kliniczną.  Przedmiotem Jej badań naukowych są m.in.: zaburzenia zdrowia psychicznego i somatycznego, doświadczanie choroby i niepełnosprawności własnej i osób najbliższych, psychologiczne problemy stresu i traumy, zmaganie się z chorobą, cierpieniem i utratą, psychologiczne aspekty przebaczenia, mądrości i godności. Jest autorką trzech książek autorskich, współredaktorem 18 monografii. Opublikowała ponad 140 artykułów naukowych (autorskich i współautorskich) w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych a także ponad 140 rozdziałów w książkach. . Aktywnie uczestniczy w programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin, a także jest członkiem Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie.
  dr Maciej Kluz – członek kapituły
  Dr Maciej Kluz, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia. Autor 114 artykułów naukowych oraz 182 abstraktów konferencyjnych. Organizował i koordynował dziesiątki międzynarodowych konferencji i projektów badawczych, za które uzyskał wiele prestiżowych nagród, jak np. Brązowy Krzyż za Zasługi (Prezydent RP,2022) czy Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej,2019). Prowadzi badania i projekty naukowe z obszarów biotechnologii i mikrobiologii żywności. Jest członkiem jury konkursu StRuNa dla najlepszych kół naukowych w Polsce oraz w projekcie EcoMasters. Od października pracuje jako wykładowca i Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, gdzie prowadzi Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe „Suplement”. Pragnie nieustannie poszerzać swoje kompetencje i tym samym przyczyniać się do rozwoju naukowego technologii żywności i żywienia w skali międzynarodowej.
  Magdalena Stępniak – członek Kapituły
  Magdalena Stępniak, kierownik Biblioteki Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Współtworzy zespół wsparcia dla pracowników naukowych Uczelni zajmujący się wszelkimi aspektami pomocy związanymi z prowadzeniem i ewaluacją działalności naukowej oraz redaguje Biuletyn Informacyjny AEH. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.  Współpracowała z internetowymi serwisami sportowymi przygotowując artykuły, wywiady oraz relacje z zawodów. Prywatnie wielbicielka kryminałów i roślin domowych.