WYGRAJ
INDEKS

NA STUDIA!

KONKURS
AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ
W WARSZAWIE

WYSTARCZĄ
3 KROKI
ABY STUDIOWAĆ NA AEH ZA DARMO!
KROK 1

napisz esej na temat:
„Bycie eko – moda czy konieczność?”

KROK 2

wypełnij formularz zgłoszeniowy,
dołącz swoją pracę wraz z niezbędnymi dokumentami
w terminie do 2 czerwca 2023 roku!

DOKUMENTY DO POBRANIA
KROK 3

sprawdź wyniki do 30 czerwca 2023 roku!

LAUREAT KONKURSU

O WYNIKACH ZOSTANIE POINFORMOWANY E-MAILOWO ORAZ TELEFONICZNIE, A WYNIKI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI ORAZ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

UROCZYSTE WRĘCZENIE

ZŁOTEGO INDEKSU ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE KONKURSU.

NIE ZWLEKAJ
WEŹ UDZIAŁ
I ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA CAŁY TOK STUDIÓW

  ZAŁĄCZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  Kapituła konkursu
  Dr Magdalena Płonka – Przewodnicząca Kapituły
  Dr Magdalena Płonka, urodzona i mieszkająca w Polsce, ekspertka w dziedzinie edukacji oraz projektowania mody, wykładowczyni oraz przedsiębiorca. Aktywny społecznik w zakresie ochrony środowiska oraz praw zwierząt. Autorka pierwszej książki w Polsce o odpowiedzialnej modzie: Etyka w Modzie- CSR W Przemyśle Odzieżowym. Jedyna doktorantka z CSR w modzie w kraju - teza obroniona na IADE Creative University w Lizbonie pod przewodnictwem Prof. Sandy Black; projektantka ubioru (tytuł magistra uzyskany na Akademii Sztuk Pięknych), a także Biegły Sądowy w zakresie kostiumografii oraz projektowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członkini grupy doradczej ds. dyrektyw dla odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Infrastruktury oraz Rozwoju w latach 2013- 2017. Panelistka takich wydarzeń jak debata oxfordzka Fundacji Nienieodpowiedzialni w Muzeum Polin, VOGUE Business Fashion Environment Summit, Ghent Global Fashion Conference, czy Portugal Home Week. Stypendystka Lions Clubs International, zdobywczyni laurów dla projektantów, w tym w konkursach Złota Nitka, Srebrna Pętelka. Zaliczona do 100 najbardziej wpływowych kobiet przez magazyn Pani, publicystka oraz visiting professor na uczelniach zagranicznych oraz krajowych, w tym w warszawskiej MSKPU, której jest Dyrektorem i założycielką. W obecnej chwili pełni funkcję Dziekana nowego kierunku AEH Fashion Design & Sustainable Fashion Management, zaś w wolnym czasie zajmuje się przygotowaniem kolejnej książki w oparciu o badania prowadzone w międzynarodowej grupie badawczej dedykowanej innowacyjnym rozwiązaniom na rzecz odpowiedzialnej mody w UE.
  Prof. dr hab. Hanna Przybyła-Basista – członek Kapituły
  Dr hab. Hanna Przybyła-Basista prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – posiada wykształcenie psychologiczne, wykładowca, badacz, psycholog praktyk. W badaniach specjalizuje się w problematyce z pogranicza psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii jakości życia, psychologii klinicznej oraz psychologii pozytywnej. Aktualna problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień dobrostanu psychologicznego człowieka i jego wyznaczników w warunkach wyzwań, kryzysów i trudności w przystosowaniu się do zmian zachodzących w życiu podyktowanych różnego typu kryzysami normatywnymi (np. adaptacja do rodzicielstwa) i nienormatywnymi (np. rozwód, choroba członka rodziny, przystosowanie do życia w warunkach imigracji). Autorka licznych publikacji naukowych – w sumie 76 opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach oraz 2 monografii naukowych. Ma również duże doświadczenie jako psycholog praktyk w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychoterapii par oraz prowadzeniu mediacji rodzinnych.
  Dr Dawid Stadniczeńko – członek Kapituły
  Doktor nauk prawnych, specjalność – prawo międzynarodowe publiczne. Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nabywał doświadczenie zawodowe m.in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Departament Arbitrażu, Departament Prawa Umów) oraz współpracując z kancelariami prawnymi w Warszawie. Adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie od 2016 r. Autor monografii nt. Komitetu Praw Dziecka ONZ, licznych artykułów naukowych, rozdziałów w naukowych pracach zbiorowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Recenzent artykułów naukowych w czasopismach punktowanych. Uczestnik, prelegent, organizator międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Pełnione funkcje: Uczelniany opiekun praktyk dla studentów kierunku prawo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Członek Społeczny Zespołu Prawnego przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Praw Dzieci; Członek International Law Association – Grupa Polska.