Do pobrania

 

ZGODA RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA   pobierz

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE   pobierz

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI  pobierz