Do pobrania

 

ZGODA RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA pobierz

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE pobierz

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI pobierz