Kapituła Konkursu

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_row column_structure=”2_5,3_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://indeks.vizja.pl/wp-content/uploads/2021/05/MicrosoftTeams-image-26.png” title_text=”MicrosoftTeams-image (26)” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Prof. dr hab. Maria Sierpińska– polska ekonomistka, prof. dr hab., wykładowca akademicki. W 1991r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2000r. związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 2001-2019 pełniła funkcję rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Aktualnie jest rektorem honorowym Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz  członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się głownie zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, analizami działalności przedsiębiorstw oraz wykorzystaniem narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Napisała ponad 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw i różnych ministerstw. Do 2000r. była doradcą do spraw finansowych prezesa Huty im. Sendzimira w Krakowie, a w latach 2005-2006 była doradcą do spraw gospodarczych premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Została nagrodzona Nagrodą Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską, Nagrodą Zespołową oraz indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”3_5,2_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie teorii państwa i prawa oraz prawa administracyjnego. W 2001r uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w specjalności teoria prawa, a w 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Opolskiego, w tym dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji UO oraz pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UO. Został profesorem nadzwyczajnym tej uczelni oraz m.in. kierownikiem Katedry Nauk Prawno-Ustrojowych i Katedry Metodologii Badań Prawno-Administracyjnych WPiA UO. Po odejściu z Uniwersytetu Opolskiego został profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej) oraz dziekanem tego wydziału. Zasiadał w Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://indeks.vizja.pl/wp-content/uploads/2021/05/MicrosoftTeams-image-27-scaled.jpg” title_text=”MicrosoftTeams-image (27)” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”2_5,3_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://indeks.vizja.pl/wp-content/uploads/2021/05/585.jpg” title_text=”585″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

dr hab. Jacek Woźniak, prof. AEH – od lat związany z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Warszawie, gdzie, oprócz funkcji nauczyciela akademickiego, pełni także funkcję opiekuna Koła Naukowego HR. Ceniony w środowisku praktyk. Do jego zainteresowań zawodowych i naukowych należą zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w dobie internetu, pozyskiwanie i rozwój pracowników, współczesne narzędzia HR. Do jego publikacji należą m.in.: Reactions to Employee Work Monitoring Systems: Preliminary Considerations and Pilot Study, Gamification for Sales Incentives czy On the Possibility to Use Smartphone Messages as a Tool in Personalised Recruitment and Trade.

w Wydziale Cybernetyki. Na Uniwersytecie Warszawskim pełni rolę adiunkta w Katedrze Azji Południowej oraz Kierownikiem Katedry Azji Południowej. Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej związany z Wydziałem Finansów i Zarządzania. Do jego publikacji należą m.in.: Reactions to Employee Work Monitoring Systems: Preliminary Considerations and Pilot Study, Gamification for Sales Incentives czy On the Possibility to Use Smartphone Messages as a Tool in Personalised Recruitment and Trade.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”3_5,2_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Emilia Dąbrowska – Category Marketing Coordinator w Pracuj.pl. Sportsmenka, która po zakończeniu 16-letniej sportowej kariery rozpoczęła drogę na szczyt w obszarze marketingu i zarządzania projektami. Z Pracuj.pl związana od 2013 roku. Wspólnie ze swoim zespołem odpowiada za tworzenie i realizację strategii produktowo – marketingowych skierowanych do klientów biznesowych Pracuj.pl.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://indeks.vizja.pl/wp-content/uploads/2021/05/MicrosoftTeams-image-28.jpg” title_text=”MicrosoftTeams-image (28)” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]