Prof. dr hab. Maria Sierpińska– polska ekonomistka, prof. dr hab., wykładowca akademicki. W 1991r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2000r. związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W latach 2001-2019 pełniła funkcję rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Aktualnie jest rektorem honorowym Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz  członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się głownie zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, analizami działalności przedsiębiorstw oraz wykorzystaniem narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Napisała ponad 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw i różnych ministerstw. Do 2000r. była doradcą do spraw finansowych prezesa Huty im. Sendzimira w Krakowie, a w latach 2005-2006 była doradcą do spraw gospodarczych premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Została nagrodzona Nagrodą Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską, Nagrodą Zespołową oraz indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie teorii państwa i prawa oraz prawa administracyjnego. W 2001r uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w specjalności teoria prawa, a w 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Opolskiego, w tym dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji UO oraz pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UO. Został profesorem nadzwyczajnym tej uczelni oraz m.in. kierownikiem Katedry Nauk Prawno-Ustrojowych i Katedry Metodologii Badań Prawno-Administracyjnych WPiA UO. Po odejściu z Uniwersytetu Opolskiego został profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej) oraz dziekanem tego wydziału. Zasiadał w Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych.

dr hab. Jacek Woźniak, prof. AEH – od lat związany z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Warszawie, gdzie, oprócz funkcji nauczyciela akademickiego, pełni także funkcję opiekuna Koła Naukowego HR. Ceniony w środowisku praktyk. Do jego zainteresowań zawodowych i naukowych należą zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w dobie internetu, pozyskiwanie i rozwój pracowników, współczesne narzędzia HR. Do jego publikacji należą m.in.: Reactions to Employee Work Monitoring Systems: Preliminary Considerations and Pilot Study, Gamification for Sales Incentives czy On the Possibility to Use Smartphone Messages as a Tool in Personalised Recruitment and Trade.

w Wydziale Cybernetyki. Na Uniwersytecie Warszawskim pełni rolę adiunkta w Katedrze Azji Południowej oraz Kierownikiem Katedry Azji Południowej. Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej związany z Wydziałem Finansów i Zarządzania. Do jego publikacji należą m.in.: Reactions to Employee Work Monitoring Systems: Preliminary Considerations and Pilot Study, Gamification for Sales Incentives czy On the Possibility to Use Smartphone Messages as a Tool in Personalised Recruitment and Trade.

Emilia Dąbrowska – Category Marketing Coordinator w Pracuj.pl. Sportsmenka, która po zakończeniu 16-letniej sportowej kariery rozpoczęła drogę na szczyt w obszarze marketingu i zarządzania projektami. Z Pracuj.pl związana od 2013 roku. Wspólnie ze swoim zespołem odpowiada za tworzenie i realizację strategii produktowo – marketingowych skierowanych do klientów biznesowych Pracuj.pl.